manopaskola lt manopaskola 300x600 lt

paskolų bitė 600

finansinės išmokos ūkininkamsNacionalinė mokėjimų agentūra pranešė, kad šiai metais planuoja ūkininkams išmokėti finansines dotacija avansu. Taip pat pranešime pabrėžiama, kad tai bus rekordiškai didelės avansų suteikiamos finansų išmokos.

Dar nepasibaigus teisės aktuose nustatytam mokėjimų terminui, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pareiškėjams išmokėjo avansus už 2018 m. deklaruotus plotus. Ūkininkų sąskaitos buvo papildytos didžiausia avansų suma per visą NMA mokėjimų istoriją. Be to, jie buvo mokami žymiai sparčiau negu iki šiol.

NMA nuo spalio 16 d. – avansinių išmokų mokėjimo pradžios - į ūkininkų sąskaitas iš viso pervedė 288 mln. Eur paramos. Avansai buvo išmokėti savaite anksčiau, nei nustatyta mokėjimų pabaiga – lapkričio 30 d.

Avansinių išmokų pagal vieną ar kelias tiesioginės paramos schemas sulaukė per 124 tūkst. pareiškėjų, kurių paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti. Jiems pervesta 255 mln. Eur paramos.

Šiais metais pirmą kartą avansas buvo mokamas ne tik pateikusiems paraiškas gauti tiesiogines išmokas, bet ir pareiškėjams pagal Lietuvos kaimo plėtros programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. 49,5 tūkst. ūkininkaujančių nederlingose žemėse sulaukė 33 mln. Eur paramos avanso.

Avansinės tiesioginės išmokos pasiekė 99 proc. pareiškėjų, o už nederlingas žemes avansų sulaukė 95 proc. pareiškėjų, atitinkančių paramos teikimo reikalavimus.

Gruodžio 1 d. NMA ūkininkams pradės mokėti likusią išmokų dalį pagal minėtas priemones, taip pat paramą pagal kitas su plotu susijusias KPP priemones tiems pareiškėjams, kurie atitiks paramos teikimo reikalavimus ir bus įvykdę prisiimtus įsipareigojimus.

Susietoji parama už gyvulius bus mokamos nuo 2019 m. kovo 1 d.